عطاری اینترنتی حکیم کرد در سال ۱۳۹۲  در شهر کرمانشاه افتتاح گردید است . مجموعه عطاری حکیم کرد شامل قسمت های تحقیقاتی , تولید و فناوری گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می باشد . در عطاری اینترنتی حکیم کرد شما میتوانید از مشاوره رایگان تمامی کارشناسان آن در کنار خرید محصولات استفاده ببرید . در مجموعه حکیم کرد سعی میشود که در کنار فروش محصولات با کیفیت به مشتریان عزیز در صورت نیاز مشاوره های لازم داده شود تا انتخاب درستی داشته باشند و طی این چند سال همین موضوع باعث رضایت مشتریان بوده است . در این مجموعه بیش از ۳۰۰۰ نوع گیاه دارویی فرآورده میشود برای عنوان بیماری های آرتروز و استخوان , بیماری های خاص زنان و مردان , سینوزیت, ریه و تنفس , سیستم گوارش .

 

* مدیریت گروه حکیم کرد  : آقای براری

* آدرس دفتر : کرمانشاه – کرمانشاه – خیابان شریعتی

* آدرس سایت : www.HakimKurd.com

عطاری اینترنتی حکیم کرد در سال ۱۳۹۲  در شهر کرمانشاه افتتاح گردید است . مجموعه عطاری حکیم کرد شامل قسمت های تحقیقاتی , تولید و فناوری گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می باشد . در عطاری اینترنتی حکیم کرد شما میتوانید از مشاوره رایگان تمامی کارشناسان آن در کنار خرید محصولات استفاده ببرید . در