نام سایتدسته بندی رتبه الکسادامین اتوریتیهزینه درج رپورتاژ
تبیانخبری۲۰۴۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ایرنا - لایفخبری۷۳۸۰۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
تسنیمخبری۴۰۸۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
عصر ایرانخبری۲۴۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خبر آنلاینخبری۴۹۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تابناکخبری۵۱۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مهر نیوزخبری۴۳۷۹۷۴۰,۰۰۰ تومان
ایلناخبری۲۰۱۶۰۴۰۰,۰۰۰ تومان
فردا نیوزخبری۱۳۰۵۲
الفخبری۲۹۷۵۳۴۰۰,۰۰۰ تومان
خبر فارسیخبری۲۸۴۷۶۶۰,۰۰۰ تومان
برنا نیوزخبری۲۷۳۷
ایسناخبری۳۵۸۵۹۰۰,۰۰۰ تومان
فارس نیوزخبری۴۳۴۸
خبر فوریخبری۱۴۸۲۹۴۰۰,۰۰۰ تومان
دانشجوخبری۴۳۸۴۴۶۲۰,۰۰۰ تومان
جام جم آنلاینخبری۵۶۶۵۴۴۷۰,۰۰۰ تومان
رجا نیوزخبری۶۶۵۵۱۳۰۰,۰۰۰ تومان
آخرین نیوزخبری۴۶۴۱۲۴۱۵۰,۰۰۰ تومان